Sportlikud eluviisid

Harrastussport on rahva tervise ja pika eluea oluline tugisammas. Harrastussport on ka oluline alternatiiv tervistkahjustavatele vaba aja tegevustele. Igal inimesel peaks olema soovi korral ligipääs võimete- ja huvidekohastele treeninguvõimalustele olenemata elukohast ja sissetulekust. Praegu see kahjuks veel nii ei ole, ent töötame selle nimel, et soov sportida ei jääks võimaluste puudumise taha. Peame eriti oluliseks laste ja noorte ligipääsu spordile, et varakult toetada talente ja soodustada liikumishajumuste väljakujunemist.

Sport on oluline tegur Eesti riigi kuvandi ja rahvusvahelise maine kujundamisel. Toetame igati tippspordi arengut, panustades spordirajatistesse, treeningubaasidesse, tagame treenerite järelkasvu, kvalifikatsiooni ja motivatsiooni. Peame oluliseks riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori koostööd spordi rahastamisel.

 • Viime programmi „Liikuma kutsuv kool“ igasse Eestimaa kooli.
 • Rajame nüüdisaegse tervisespordikeskuse igasse maakonda.
 • Maksame heale treenerile vähemalt Eesti keskmist palka.

Meie seisukohad

 1. Motiveerime noori liikuma! Tagame, et igal noorel oleks võimalik osaleda vähemalt ühes sporditrennis. Laiendame programmi „Liikuma kutsuv kool“ parimad lahendused kõikidesse koolidesse, et iga Eesti laps liiguks päevas vähemalt 60 minutit.
 2. Korraldame noorte kehalise kasvatuse ümber nüüdisaegseks liikumisõpetuseks. Kanname hoolt selle eest, et kõik lapsed oleksid kehaliselt aktiivsed, sealhulgas erivajadustega lapsed.
 3. Loome võimalused, et igal noorel, olenemata elukohast ja vanemate sissetulekust, oleks võimalik osaleda vähemalt ühes sporditrennis.
 4. Jätkame tasuta ujumisõpetuse rahastamist, et iga laps õpiks ujuma.
 1. Tagame, et igas maakonnas oleks vähemalt üks nüüdisaegsetele nõuetele vastav ja kõigile ligipääsetav tervisepordikeskus.
 2. Eesti suusatraditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks loome igas maakonnas võimaluse toota kunstlund.
 3. Toetame maakondlike spordiliitude tegevust.
 4. Toetame liikumisharrastuseks sobivate kergliiklusteede, loodusradade ja valgustatud suusaradade jätkuvat rajamist.
 1. Jätkame treeneritele riigipoolse palgatoetuse maksmist ja tagame, et kõrgema kvalifikatsiooniga noortetreener saaks vähemalt Eesti keskmist palka.
 2. Enamate medalivõimaluste loomiseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel loome koostöös spordivaldkonnaga TEAM-ESTONIA toetusmudeli.
 3. Jätkame spordirahastamise reformi elluviimist, tagame sportlastele sotsiaalsed garantiid ja klubidele selguse spordistipendiumite ja sportlaste palgatingimustes.
 4. Suurendame koondisetasemel sportlaste rahastamist ja sellega tagame, et ükski noor ja andekas sportlane ei jää spordist kõrvale majanduslikel põhjustel.
 5. Käsitleme puudega inimeste spordiorganisatsioone professionaalse spordi osana ja suurendame nendele mõeldud toetusi.
 6. Koostöös kohalike omavalitsustega suurendame välispordiväljakute hulka elamupiirkondades.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Rahvusvahelises tippkonkurentsis püsimiseks ning tiitlivõistlustel heade tulemustel saavutamiseks on vajalik tagada sportlastele tingimused nii tiitlivõistlustel osalemiseks kui ka nendeks valmistumisel – seda nii noorte, juunioride kui ka täiskasvanute vanuseklassis.”

Indrek Saar, kultuuriminister