TIIT MARAN: ärme kiirusta riigikaitselise „maadevahetusega“ järvede ja jõgede ääres

Sotsiaaldemokraat Tiit Maran kutsus täna riigikogus põhjalikult kaaluma kaitseministeeriumi esitatud seadusemuudatust, mis lubab kaitseministri ettepanekul ja keskkonnaameti nõusolekul vahetada riigikaitse huvides veekogude ääres kinnistuid.

Marani sõnul tasub looduskaitseseaduse muutmise eelnõusse tehtud ettepanekusse suhtuda ettevaatlikult, kuna see tekitab mitmeid lisaküsimusi. „Selle muudatuse eesmärk on õilis: tagada see, et varasem omanik saaks endale samaväärse asendusmaa. Teisalt tähendab see inimmõju laiendamist kuskile mujale kaldavööndisse,“ sõnas keskkonnakomisjoni kuuluv Maran. 

Tema sõnul tuletab eelnõus olev asendusmaa andmise võimalus paratamatult meelde kunagist maadevahetuse skandaali. „Kui me muudame seadust kiirustades, kas siis ei peitu uues sättes sarnane võimalus? Teiseks küsimuseks on, et kui palju ikkagi tuleb selliseid asendusi? Algselt räägiti kolmest, siis me kuulsime juba kuuest. Kui palju neid tegelikult on? Siin on jälle kaalumise koht. Vanakuri peitub pisiasjades,“ märkis Maran. 

Täna riigikogus esimesel lugemisel olnud elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise eelnõu ühe muudatuse eesmärgiks on võimaldada “riigikaitse tagamiseks omandatava veekogu ääres ehitisega kinnisasja omanikule pakkuda kinnisasja vahetust samaväärse kinnisasja vastu.”